Hiển thị tất cả 4 kết quả

256GB
512GB
1TB
29,800,000
128GB
256GB
512GB
1TB
24,200,000
128GB
256GB
512GB
21,600,000
128GB
256GB
512GB
19,500,000