Hiển thị tất cả 4 kết quả

128GB
256GB
512GB
1TB
23,900,000
128GB
256GB
512GB
1TB
22,000,000
128GB
256GB
512GB
18,100,000
128GB
256GB
512GB
16,500,000