Hiển thị tất cả 4 kết quả

128GB
256GB
512GB
1TB
21,700,000
128GB
256GB
20,700,000
128GB
256GB
512GB
16,300,000
128GB
256GB
512GB
14,700,000