Hiển thị tất cả 4 kết quả

128GB
256GB
25,300,000
128GB
256GB
24,300,000
128GB
256GB
512GB
22,100,000
2TB
128GB
256GB
512GB
1TB
18,900,000