CHI TIẾT GIÁ TRẢ GÓP CÁC MẶT HÀNG

#IPHONEX 
X 64G NEW ĐEN : 23T2 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :14T2 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )
X 64G 99% ĐEN : 19T7  | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 10T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

 X 64G NEW TRẮNG : 23T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :14T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667)

X 64G 99% TRẮNG : 20T2 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :11T2  ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

X 256G NEW ĐEN : 24T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :14T2 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

X 256G 99% ĐEN : 21T2| CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :12T2 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

 X 256G NEW TRẮNG : 25T2 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :16T2 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667)

 X 256G 99% TRẮNG : 21T7| CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :12T7( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

#IPHONE8PLUS
8P 64G NEW ĐỎ : 19T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :10T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8P 64G NEW ĐEN : 19T5 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :10T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667

8P 64G NEW TRẮNG : 19T5 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :10T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8P 64G NEW VÀNG : 20T3 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :11T3 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

 

8P 64G 99% ĐỎ : 17T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :8T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

 8P 64G 99% ĐEN : 15T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :6T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8P 64G 99% TRẮNG : 15T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :6T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8P 64G 99% VÀNG : 15T9 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :6T9 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

 

8P 256G NEW ĐỎ : 22T3 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :13T3 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8P 256G NEW ĐEN : 21T6 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :12T6 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8P 256G NEW TRẮNG : 21T6 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :12T6 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8P 256G NEW VÀNG : 21T8 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :12T8 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

 

8P 256G 99% ĐỎ : 19T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :10T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667

8P 256G 99% ĐEN : 17T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :8T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8P 256G 99% TRẮNG : 17T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :8T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8P 256G 99% VÀNG : 17T9| CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :8T9 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

#IPHONE8

8 64G NEW ĐỎ : 16T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :7T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8 64G NEW ĐEN : 16T5 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :7T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8 64G NEW TRẮNG : 16T5 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :7T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8 64G NEW VÀNG : 16T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :7T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

 

8 64G 99% ĐỎ : 12T9 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :3T9 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8 64G 99% ĐEN : 12T5 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :3T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8 64G 99% TRẮNG : 12T5 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :3T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8 64G 99% VÀNG : 12T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :3T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

 

8 256G NEW ĐỎ : 18T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :9T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8 256G NEW ĐEN : 18T5 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :9T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8 256G NEW TRẮNG : 18T5  | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :9T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8 256G NEW VÀNG : 18T5 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :9T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

 

8 256G 99% ĐỎ : 14T9 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :5T9 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8 256G 99% ĐEN : 14T5 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :5T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

8 256G 99% TRẮNG : 14T5CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :5T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667

8 256G 99% VÀNG : 14T5CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :5T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

 

#IPHONE7PLUS
7P 32G NEW : 14T5CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :5T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

7P 128G NEW : 16T5 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :7T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

7P 256G NEW : 18TCHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :9T ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

 

7P 32G 99% : 11T5 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :2T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )
7P 128G 99% : 13T3 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 4T3 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )
7P 256G 99% : 13T8 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 4T8 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

#IPHONE7
7 32G NEW : 12T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 3T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

7 128G NEW : 14T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 5T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

7 256G NEW : 15T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 6T7 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

 

7 32G 99% : 8T2 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 1T ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T334 )

7 128G 99% : 9T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 1T ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

7 256G 99% : 10T2 |CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 1T2 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

#IPHONE6SPLUS
6SP 16G GOLD/SILVER/GRAY/ROSE  99% : 7T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 800K  ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T334 )

6SP 64G GOLD/SILVER/GRAY/ROSE  99% : 8T7 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 1T5 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T334 )

6SP 128G GOLD/SILVER/GRAY/ROSE 99% : 9T2 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 1T ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

#IPHONE6S
6S 16G GOLD/SILVER/GRAY/ROSE 99% : 4T9 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 500K  ( MỖI THÁNG ĐÓNG 834K )

6S 64G GOLD/SILVER/GRAY/ROSE 99% : 5T9 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 600K ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T )

6S 128G GOLD/SILVER/GRAY/ROSE 99% : 6T4 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 650K ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T100 )

===========

#IPADMINI4
MINI 4 128GB WIFI + 4G 99% : 10T6 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 1T6 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

MINI 4 64GB WIFI+ 4G 99% : 9T6 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 1T ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

MINI 4 32GB WIFI+ 4G 99% : 8T6  | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 1T4 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T334 )

MINI 4 16GB WIFI + 4G 99% :7T  | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 700K ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T167 )

#IPADMINI3
MINI 3 128GB WIFI + 4G 99% :8T3 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 1T1( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T334 )

MINI 3 64GB WIFI + 4G 99% : 7T3 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 1T ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T167 )

MINI 3 32GB WIFI + 4G 99% : 6T3 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC :  600K ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T )

#IPADMINI2
MINI 2 32GB WIFI +4G 99% : 5T990 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 600K ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T )

MINI 2 16GB WIFI + 4G 99% : 5T3 |  CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 800K ( MỖI THÁNG ĐÓNG 835K )

#IPAD4
iPad 4 16GB 4G+ WIFI 99% : 4T990 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 500K  ( MỖI THÁNG ĐÓNG 835K )

iPad 4 32GB 4G +WIFI 99% : 5T890 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 600K ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T )

#IPADAIR1
Air 1 – 16GB 4G+Wifi : 5T990  | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 600K ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T)

Air 1 – 32GB 4G+Wifi : 7T290 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 1T ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T167 )

Air 1 – 64GB 4G+WifI : 8T290 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 1T1( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T334 )

Air 1 – 128GB 4G+Wifi : 9T290  | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 900K ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T500 )

#IPADAIR2
Air 2- 16GB (4G+Wifi) : 6T990 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 700K ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T167 )

Air 2- 32GB (4G+Wifi) : 8T290  | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 1T1 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T334 )

Air 2- 64GB (4G+Wifi) : 9T290 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 900K ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T500 )

Air 2- 128GB (4G+Wifi) : 10T290 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 1T3 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

#IPADPRO 9.7
Pro 9.7- 32GB 4G+WifI : 10T590 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 1T6 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

Pro 9.7 -128GB 4G+WIFI :12T3 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 3T3 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

Pro 9.7- 256GB 4G+Wifi : 12T990 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 4T ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

#IPADPRO 12.9
Pro 12,9- 128GB 4G+Wifi :17T590 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 8T6 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

Pro 12,9-256GB 4G +WIFI :18T590 | CHỈ CẦN ĐƯA TRƯỚC : 9T6 ( MỖI THÁNG ĐÓNG 1T667 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *