Hiển thị tất cả 12 kết quả

2TB
128GB
256GB
512GB
1TB
25,500,000
2TB
128GB
256GB
512GB
1TB
24,500,000
2TB
128GB
256GB
512GB
1TB
21,500,000
2TB
128GB
256GB
512GB
1TB
18,600,000
64GB
256GB
14,700,000
64GB
256GB
12,900,000
64GB
256GB
13,900,000
64GB
256GB
10,500,000
64GB
256GB
12,900,000
64GB
256GB
10,100,000
64GB
256GB
9,500,000
64GB
256GB
6,900,000